समाचार


हाम्रो बारे

टेक्नोलोजी विकास, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, टेक्निकल परामर्श, इलेक्ट्रोमेकानिकल टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा प्राविधिक सेवाहरू, प्याकेजि materials सामग्री, इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरू, इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण, वुजीन्जिओदियन, कार्यालय आपूर्ति, स्टील, स्वचालन उपकरण बिक्रीमा संलग्न छ। [परियोजना अनुसार कानून बमोजिम स्वीकृत हुनुपर्दछ सम्बन्धित विभागबाट स्वीकृति पछि मात्र सञ्चालन हुन सक्छ]

अधिक
Global Site: