समाचार


हाम्रो बारे

लाइसेन्स परियोजना: कुनै पनि होइन। सामान्य व्यवसाय वस्तुहरू: कमकर्ताहरू, प्रशंसकहरू, दहनशील ग्याँस अलार्महरू, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिडेटर्स, हाइड्रोलिक मोटर्स; स्वचालित संचालित र एजेन्ट आयात र विभिन्न वस्तुहरू र प्रविधिहरूको निर्यात व्यापार, र राज्य-सीमित उद्यमहरू संचालित वा निषेध आयात र वस्तुहरूको निर्यात र निर्यातको बिक्री। बाहेक

अधिक
Global Site: