समाचार


हाम्रो बारे

निर्माण, प्रसंस्करण र विरोधी जंग उपकरणको बिक्री, वातावरणीय संरक्षण उपकरण, रासायनिक उपकरण, पाइपलाइन र सामान। (कानून बमोजिम अनुमोदन हुन आवश्यक परियोजनाहरू केवल सम्बन्धित विभागहरू द्वारा अनुमोदन पछि सञ्चालन गर्न सकिन्छ) **

अधिक
Global Site: